Vi er blitt en del av Signal Bredbånd

Det nye selskapet blir den største leverandøren av bredbåndtjenester i Nord-Norge, med 34 000 kunder i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Bli kunde


 

Vi leverer tjenester og produkter til utvalgte byer og tettsteder i hele regionen. Finn ditt bosted nedenfor.

GSV

Bli kunde

Bredbånd

Stabilt bredbånd til rimelige priser – velg mellom 4 hastigheter

Fra 449,-

Bredbånd + digital-TV

En komplett underholdningspakke – mest for pengene!

Bilde av en familie som koser seg foran TVen

Fra 978,-

Digital-TV

Norges mest innholdsrike Grunnpakke – 55 kanaler og smarte TV-tjenester

Fra 529,-

Nyhetssaker og driftsmeldinger

Signal Bredbånd AS kjøper Nornett

Signal Bredbånd AS kjøper Nornett

Signal Bredbånd AS kjøper Nornett og styrker dermed sin markedsposisjon i nord. Sammen blir selskapet den største leverandøren av høyhastighets-bredbånd i Nord-Norge. Alta: Signal Bredbånd AS kjøper 100 prosent av aksjene i Nornett AS og blir det største fiberselskapet i Nord-Norge. Det er klart etter at det ble signert avtale mellom de to selskapene. Det nye selskapet vil levere bredbåndtjenester til 34 000 kunder i Nordland, Troms og Finnmark. – Med Nornett sine dyktige ansatte, selskapets...

les mer

Signal + Nornett

Kundeservice

Hjelp med bredbånd

Jeg opplever ustabilt og tregt nett
1. Kontroller at kabler til veggkontakt og modem er koblet riktig.

2. Slå av og på alt utstyr (modem, ruter og PC). Vent 10 sekunder før du slår på strømmen igjen.

3. Kontroller at vi leverer den hastigheten du abonnerer på. koble datamaskinen direkte til modemet med nettverkskabel og ta en hastighetstest. Vi anbefaler www.speedtest.net. Det er viktig at du kobler deg opp mot server i Alta der Nornett AS er vert. Hvis du ikke tester hastigheten opp mot denne vil signalet være innom flere serverlokasjoner og resultatet dermed bli misvisende.

4. Ofte er problemer med tregt/ustabilt nettverk relatert til trådløst nettverk. Dette kan du i fall slå fast etter punkt 3.

Jeg kommer meg ikke på nett
1. Kontroller at kabler til veggkontakt og modem er koblet riktig.

2. Slå av og på alt utstyr (modem, ruter og PC). Vent 10 sekunder før du slår på strømmen igjen.

3. Hvis du i utgangspunktet er koblet til det trådløse nettverket, prøv å koble datamaskinen direkte til modemet med nettverkskabel.

4. Dersom du fortsatt ikke kommer på nett kan du ta kontakt med oss på telefon 754 30 500.

Hjelp med digital-TV

Hva gjør jeg om dekoderen ikke fungerer som den skal?
Alt som gjelder den digitale delen av ditt abonnement vil du få hjelp av Telenor på www.telenor.no eller ved å ringe 915 09000.
Hva gjør jeg om skjermen er svart/blå?
1. Kontroller at alle kablene mellom TV-en og dekoderen er riktig koblet.

2. Kontroller at antennekabelen mellom dekoder og veggkontakt er riktig koblet.

3. Kontroller at TV-en er innstilt på riktig kilde (source/av).

4. Utfør et nytt kanalsøk på dekoderen.

Opplever du fortsatt problemer? Ta kontakt med oss på telefon 754 30 500.

Hva gjør jeg dersom kanalene hakker?
1. Kontroller at alle kablene mellom TV-en og dekoderen er riktig koblet.

2. Kontroller at antennekabelen mellom dekoder og veggkontakt er riktig koblet.

3. Bytt antennekabel

Opplever du fortsatt problemer? Ta kontakt med oss på telefon 754 30 500.

Hva gjør jeg dersom jeg har problemer med lyd/bilde?
1. Kontroller at alle kablene mellom TV-en og dekoderen er riktig koblet

2. Kontroller at antennekabelen mellom dekoder og veggkontakt er riktig koblet.

3. Bytt antennekabel

Opplever du fortsatt problemer? Ta kontakt med oss på telefon 754 30 500.

Hva gjør jeg dersom alle TV-kanalene har forsvunnet?
1. Gjør en omstart av dekoderen ved å trekke ut strømmen og sette den inn igjen etter 10 sekunder.

2. Utfør et kanalsøk på dekoderen.

3. Utfør en fullstendig fabrikktilbakestilling av dekoderen

Opplever du fortsatt problemer? Ta kontakt med oss på telefon 754 30 500.

Hva gjør jeg dersom det dukker opp feilmeldinger på dekoderen?
«Kanal ikke tilgjengelig» «Forvrengt signal» «Kodet signal» eller for eksempel «Ingen tilgang»

1. Ta kontakt med Telenor på telefon 915 09000 for en oppdatering av programkort.

2. Er programkortet satt riktig i?

3. Betalt programkortavgift?

4. Utfør et nytt kanalsøk på dekoderen.

5. Tilbakestill dekoder til fabrikkinnstillinger.

Opplever du fortsatt problemer? Ta kontakt med oss på telefon 754 30 500.

Fjernhjelp over internett

Hvis du opplever problemer på din PC knyttet til tjenester vi leverer kan vi assistere deg gjennom fjernhjelp.
Ta kontakt med oss på telefon 754 30 500, slik at vi kan avklare dette på forhånd.

For at en kundekonsulent skal kunne bistå deg med fjernhjelp må du tillate at det blir lastet ned og installert programvare for fjernstyring av din PC.

Denne programvaren gjør det mulig for kundekonsulenten å se det du ser på din skjerm – og videre fjernstyre din PC. Ved å fortsette til nedlasting godtar du dette.

Fakturaspørsmål

Hvor ofte sender vi faktura?
Vi sender ut faktura kvartalsvis, har du eFaktura kan du også få månedlig. Faktureringsdatoer pr. år er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Alle abonnementene fra Nornett kommer på én faktura. Abonnementsavgiften faktureres forskuddsvis.
Jeg har ikke mottatt faktura/mistet mottatt faktura
Ta kontakt med kundesenteret på telefon 754 30 500.
Kan jeg utsette forfall på fakturaen?
Ta kontakt med kundesenteret på telefon 754 30 500.
Hvordan får jeg endret fakturaadressen?
Ta kontakt med kundesenteret på telefon 754 30 500.
Tilbyr Nornett avtalegiro og eller e-faktura?
Ja, både avtalegiro og e-faktura.
Hvorfor står det Telenor på regningen fra Nornett?
Vi kjøper og videreformidler TV-produktet til Telenor. Dette er vi pålagt å spesifisere på fakturaen.
Jeg betaler NRK-lisens, hvorfor må jeg betale dette i tillegg til TV-abonnement?
NRK lisensen er uavhengig av leveranse av et TV-signal. Lisensen er som kjent innført for å finansiere NRKs sendinger. Lisensen må betales av alle som eier et TV-apparat uavhengig om sendingene mottas via antenne eller kabel.

 Vilkår og personvern

Abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår
Vilkårene gjelder for tilknytning til Nornett AS, heretter kalt «Leverandør», kabelnett. Gjeldende vilkår og priser på produkter og tjenester er til enhver tid tilgjengelig ved henvendelse til Leverandøren.
1. Avtalens omfang 1.1 Leverandøren skal forestå tilkobling og teknisk overføring av kringkastingsprogrammer og/eller bredbåndssignaler frem til Kundens nett, jf. pkt. 6.2. Leverandøren skal sørge for at kapasitet og overføringsegenskaper i sitt nett oppfyller kravene som er fastsatt i ekomloven med tilhørende forskrifter. Avtalen omfatter overføring av de til enhver tid formidlingspliktige kringkastingsprogrammer samt de avtalte programmer i grunnpakken som til enhver tid fremkommer på www.nornett.as. 1.2 Leveranse av andre Tjenester utover grunntilbudet avtales separat. Disse tjenestene kan ha tilleggsvilkår som utgjør tillegg til Standard abonnementsvilkår, eller er forskjellige fra punkter i Standard abonnementsvilkår.
2. Varighet og oppsigelse 2.1 Avtale kan kun inngås av myndige personer og er en løpende avtale som kan sies opp med 1 måned skriftlig varsel. Oppsigelse gjelder fra den 1. i påfølgende kalendermåned etter oppsigelsestid. Oppsigelse fra Leverandørens side skal være saklig begrunnet. 2.2 Har Kunden inngått avtale med Leverandør om bindingstid, påløper et gebyr dersom Kunden sier opp avtalen før bindingstidens utløp. Gebyrets størrelse er i henhold til gjeldende satser. 2.3 Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye Kunder. Leverandøren kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Leverandør avslå levering.
3. Pris, betalingsvilkår og vilkårsendringer 3.1 Abonnementsavgiften faktureres forskuddsvis etter avtalte betalingsterminer. Kontraktens forside kan også angi informasjon om priser og vilkår. Administrasjons- og fakturagebyr kan påløpe i henhold til gjeldende satser. 3.2 Med unntak for konsumprisjusteringer og prisendringer som skyldes endringer i offentlige skatter og avgifter skal Kunden varsles elektronisk om prisendringer til vedkommendes ugunst gjennom informasjonskanalene e-post, SMS og bedrifts hjemmeside www.nornett.as. Slik varsling skal skje minst 1 måned før endringen trer i kraft. 3.3 Endringer av prisen som følge av programundersøkelser skal ikke anses som en vesentlig endring, jf. pkt. 3.5 og pkt. 5. Informasjon om slike endringer skal finne sted samtidig med informasjon om programvalget. 3.4 Leverandøren har rett til å gjennomføre endringer i disse standardvilkårene med 3 måneders varsel. 3.5 Ved vesentlige endringer i vilkårene eller priser har Kunden rett til å si opp avtalen øyeblikkelig med virkning fra det tidspunkt de nye vilkårene trer i kraft. Dersom avtalen sies opp på grunnlag som foran nevnt, skal kunden ha rett til å kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalt vederlag. 3.6 Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan alltid skje som følge av endring i avtalte kringkastingsprogrammer, jf. pkt. 5, herunder innsettelse av erstatningsprogram, jf. pkt. 5.2, endringer i gjeldende rettsregler, pålegg fra offentlige myndigheter, endringer som skyldes pålagte skatter og avgifter og andre endringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll. Kunden skal gjøres oppmerksom på slike endringer via www.nornett.as og, ved slike prisendringer, i den faktura som implementerer prisendringen. 3.7 Prisendringer til Kundens ugunst ut over det som følger av pkt. 3.6, skal ikke kunne gjøres gjeldende overfor kunder som har inngått avtale med bindingstid. Dette gjelder ikke prisendringer som følge av konsumprisindeksjusteringer eller endringer i offentlige skatter og avgifter. Ved utløpet av bindingstiden skal Kunder som omfattes av ovenstående pålegges samme pris som øvrige kunder. 3.8 Har Kunden har inngått avtale med Leverandør om levering av Tjenester i et område som ikke er utbygget, påløper et avbestillingsgebyr dersom Kunden sier opp avtalen i perioden fra angrerettsfristens utløp og frem til tjenesten er levert. Gebyret er kr 4500,- fra angrerettsfristens utløp og frem til Leverandør har besluttet utbygging. Når utbygging er besluttet øker avbestillingsgebyret til kr 9000,-. 3.9 Hvis en faktura ikke betales innen betalingsfristen, sendes purring og evt. inkassovarsel i henhold til inkassolovens bestemmelser. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., jf. pkt. 11.
4. Frekvensområder 4.1 Leverandøren skal angi hvilke frekvensområder som de avtalte kringkastingsprogrammene forutsetter hos Kunden.
5. Programvalg og bortfall av program 5.1 Fastsettelse og endring av avtalte kringkastingsprogrammer skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Endring i programtilbudet som følge av programvalg, skjer med 1 måneds varsel via infokanal der det er tilgjengelig, www.nornett.as,.faktura eller brev. 5.2 Ved bortfall av program, som ikke skyldes gjennomført programvalg, kan Leverandøren sette inn et nytt program. Ved valg av erstatningsprogram skal det legges betydelig vekt på hvilke fjernsynssendinger kundene prioriterer. Leverandøren har også rett til å legge vekt på andre forhold, så som de priser og vilkår programleverandørene tilbyr, programkvalitet, teknisk standard, osv. Endringen skal varsles Kunden direkte. Dersom Kunden har betalt særskilt vederlag for det program som faller bort, og det ikke blir satt inn noe erstatningsprogram, har Kunden rett til et tilsvarende prisavslag. Prisavslaget beregnes fra bortfallsdagen for programmet. Dersom erstatningsprogrammet har et høyere særskilt vederlag enn det bortfalte programmet, kan Leverandøren kreve prisdifferansen dekket, såfremt denne ikke innebærer en vesentlig økning av prisen på grunnpakken.
6. Eiendoms- og disposisjonsrett 6.1 Med mindre annet er avtalt tidligere har Kunden full rettslig og faktisk disposisjonsrett over kabelføringen på sin side av grensesnittet, jf pkt. 6.2. Leverandørens bruk av signal og administrasjonsutstyr i Kundens nett skal være i samsvar med gjeldende lovgivning. 6.2 Med grensesnitt menes koblingspunktet mellom Leverandørens kabel- TV-nett og Kundens kabel-TV-nett. Hvis ikke annet er særskilt avtalt, gjelder tomtegrensen som grensesnitt. Partene har rett og plikt til å utføre forskriftsbestemte, nødvendige endringer på sin side av grensesnittet. Dette gjelder selv om den annen part derved må tilpasse, endre eller skifte ut eksisterende utstyr. Den annen part skal varsles i rimelig tid før igangsetting av endringer. Ved utføring av endringer i kabel-TV nettet, plikter parten å sørge for at disse ikke påfører den annen parts kabel-TV nett skade eller vesentlige forstyrrelser utover det nødvendige (jf pkt. 9.3 og 14).
7. Fremføring av kabel over Kundens eiendom 7.1 Leverandøren har rett til å fremføre luft- eller jordkabel for sitt kabelnett frem til andre kunder eller eiendommer fra/over Kundens eiendom og bygninger (herunder også utføre service og vedlikehold på kabelnettet). Leverandøren skal, så langt det er rimelig, følge Kundens ønsker med hensyn til fremføringsmåten og istandsetting av arealene etter slik fremføring. Kunden plikter å medvirke til at det ikke blir lagt hindringer i veien for fremføring, service og vedlikehold av Leverandørens kabelnett på Kundens eiendom. Kunden kan bare kreve vederlag for slik fremføring dersom denne må anses særlig belastende for Kundens eiendom. Leverandørens rett til kabelføring (herunder også service og vedlikehold på kabelnettet) på/over Kundens eiendom følger eiendommen, og skal bestå selv om kundeforholdet opphører, der dette har betydning for fremføring av signaler til andre kunder.
8. Leverandørens plikter 8.1 Leverandøren skal jevnlig opplyse Kunden om vesentlige forhold angående Leverandørens kabelnett og avtaleforholdet. 8.2 Leverandøren er ansvarlig for drift og vedlikehold på sin side av grensesnittet mot Kunden. Avtalen forutsetter at Leverandøren tilbyr egen vakttjeneste.
9. Kundens plikter 9.1 Kunden har ikke adgang til å gjøre de sendinger som mottas fra Leverandøren tilgjengelige for allmennheten, eller overføre dem utenfor egen husstand. Dette omfatter også ved utleievirksomhet i husstanden. Brudd på dette punkt anses som vesentlig mislighold av avtalen. 9.2 Kunden må ikke foreta inngrep i anlegget eller på annen måte ulovlig motta sendinger som ikke omfattes av avtalen med Leverandør. Ulovlig mottak av sendinger eller tjenester anses som vesentlig mislighold og er straffbart og kan politianmeldes. Leverandøren kan kreve vederlag og erstatning for Kundens misbruk. 9.3 Kunden er ansvarlig for å sikre at signaler som kan forstyrre Leverandørens nett ikke oppstår. Kunden plikter å benytte apparatkabel som følger Leverandørens spesifikasjoner og at nettet på sin side av grensesnittet er i forskriftsmessig stand. Oppgradering og utskiftinger av kabler eller annet materiell på kundens side av grensesnittet bekostes av kunden. Kundens nett kan frakoples uten forvarsel (jf. pkt. 11.1) dersom nettet sender forstyrrelser eller ikke avtalte signaler over i Leverandørens nett, og det ikke kan utelukkes at dette vil påvirke drift og signaloverføring i Leverandørens nett eller andre tilkoblede nett. Kunden kan tilkobles igjen når problemet er løst. Kunden bærer kostnadene ved både fra- og tilkobling. Kunden er erstatningsansvarlig overfor Leverandør for tap eller skade som skyldes forstyrrelser fra Kundens nett og inn i Leverandørens nett.
10. Mislighold fra Leverandørens side, herunder ansvar for teknisk svikt 10.1 Avvik i tjenestekvaliteten, eksempelvis ved forstyrrelser, dårlig kvalitet, brudd i leveransen eller andre forhold som medfører at Kunden ikke mottar tilstrekkelige signaler, anses som en mangel ved tjenesten. Dette gjelder ikke dersom avviket skyldes forhold på Kundens side av grensesnittet, som feil eller begrensninger ved eget mottakerutstyr, eller mangelfull utbygging eller vedlikehold av eget nett. Leverandøren kan ikke levere bedre billed- og lydkvalitet på kringkastingsprogrammer enn det som følger av kvaliteten på mottatte signaler fra programselskapene. 10.2 Kunden skal varsle Leverandøren innen rimelig tid hvis det skal gjøres gjeldende at Leverandøren ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen. 10.3 Kunden kan kreve at utbedring startes innen 24 timer dersom signalleveransen blir vesentlig forringet. Dersom slik vesentlig forringelse skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll, skal utbedring startes innen 2 virkedager. Ved mindre forringelser kan Kunden kreve utbedring innen rimelig tid. 10.4 Kunden har rett til forholdsmessig prisavslag dersom utbedring ikke foretas, jf. pkt. 10.3. 10.5 Ved vesentlige mangler eller vesentlig mislighold fra Leverandørens side kan avtalen heves. Eventuelle kostnader dekkes av Leverandøren. 10.6 Kunden kan kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke så lenge Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side. Som indirekte tap regnes: a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.
11. Mislighold fra Kundens side 11.1 Ved vesentlig mislighold av Kundens forpliktelser etter denne avtale (herunder betalingsforsinkelser), har Leverandøren rett til å hindre at Kunden mottar signaler, og heve avtalen. Kunden skal gis skriftlig varsel i eget brev eller faktura, med unntak av situasjoner som nevnt i pkt. 9.3. Frakobling kan tidligst skje 4 uker etter at Kunden har mottatt slikt varsel. Utgiftene ved frakobling og eventuelt ny tilkobling belastes Kunden. Frakobling omfatter ikke fjerning av kabel i Kundens nett. Ny tilkobling kan først finne sted når Kunden har oppfylt sine forpliktelser, og betalt faktura for fra- og tilkobling. Dersom Kunden holder tilbake vederlag på grunn av en på forhånd oppstått tvist mellom partene, kan ikke Leverandøren iverksette frakobling av den grunn så lenge tilbakeholdelsen kan anses å være rimelig og saklig begrunnet i forbindelse med tvisten. Dersom Leverandøren får medhold i tvisten, vil purregebyr og forsinkelsesrenter, jf. pkt. 3.5, bli tillagt og beregnet fra betalingsfristen for den opprinnelige fakturaen. 11.2 Leverandøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold av Kundens forpliktelser etter avtalen. Kunden er ansvarlig for å dekke omkostningene ved frakobling i forbindelse med at avtalen heves.
12. Force majeure 12.1 Ingen av partene er ansvarlige for mislighold som etter vanlige regler anses som force majeure.
13. Overdragelse 13.1 Leverandøren har rett til å overdra denne avtalen til en annen virksomhet som fyller relevante offentligrettslige krav til å drive nett til overføring av kringkastingstjenester. Overdragelsen kan ikke gjøres gjeldende før Kunden er opplyst om den. 13.2 Tilknytningen følger boligen, og Kunden har rett til å overdra tilknytningen til en annen/ny beboer ved fraflytting av boligen. Tidligere Kunde er ansvarlig for kostnader som påløper i henhold til avtalen frem til eierskiftet skriftlig er meddelt Leverandør. Omkostninger for overdragelse belastes ny eier til de til enhver tid gjeldende vilkår.
14. Brukerrestriksjoner 14.1 Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i signalleveransen, når dette anses nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Leverandøren skal tilstrebe å varsle om slike tiltak i god tid før de gjennomføres. 14.2 I nødsituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, omfattende streik eller lockout, samt ved alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester, eller pålegg om stenging av sendinger, har Leverandøren rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i tjenesten, samt å avskjære adgangen til tjenesten for nye kunder. 14.3 Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av de nevnte tiltak.
15. Angrerett 15.1 Dersom Kunden benytter seg av angrerett i henhold til Angrerettloven av 21. desember 2000 nr. 105, forbeholder Leverandøren seg retten til å fakturere for faktiske utgifter i forbindelse med tilknytningen.
16. Tvisteløsning 16.1 Tvister skal søkes løst i minnelighet. Kunden kan påklage programundersøkelse eller Leverandørens vedtak om sammensetning og endring av kringkastingsprogrammer til Medietilsynet.
Abonnementsvilkår bredbånd
Disse Vilkår kommer som et tillegg til Standard Abonnementsvilkår. Disse Vilkårene gjelder for tjenesten spesifisert i avtalen og gjelder der vilkårene for tjenesten avviker fra Standard Abonnementsvilkår.
1. Definisjoner og omfang 1.1 Kunden kalles i disse vilkår ”Abonnent”, og Nornett AS kalles ”Leverandør”. 1.2 Abonnenten gis i samsvar med Standard vilkår og særskilte vilkår for hver enkelt tjeneste (”Vilkårene”) tilgang til en eller flere av Leverandørens tjenester (”Tjenesten”) gjennom tilknytningen til Leverandørens nett (”Tilknytningen”). Tjenester kan være kabel-tv, internettoppkobling og lignende. 1.3 ”Utstyr” betyr i disse Vilkårene dekoder, modem, trådløs sender, eller annen innretning som er levert av Leverandør, og som Abonnenten benytter for å motta Tjenesten. 1.4 ”Abonnement” betyr i disse Vilkårene vederlag for Abonnentens løpende tilgang til Leverandørens nett, vederlag for Utstyr som Leverandøren har utlevert til Abonnenten, samt vederlag for Abonnentens bruk av Tjenesten. 1.5 Avtale opprettes når Abonnenten bestiller pr. telefon, internett, eller undertegner på Avtale/kontrakt. Tjenestens innhold og omfang fremgår av særskilte produktark. Avtalen/kontrakten med tilhørende prisinformasjon samt Vilkårene utgjør til sammen denne avtale (”Avtalen”).
2. Abonnentens rettigheter og plikter 2.1 Leverandøren kan forlange depositum for Utstyret i henhold til kontrakt. 2.2 Abonnenten skal påse at utenforstående brukere ikke får benytte Utstyret eller Tjenesten eller benytte det til næringsvirksomhet. 2.3 Utstyret er Leverandørens eiendom. Utstyret kan ikke selges, leies ut, lånes ut, eller på annen måte overdras eller pantsettes. 2.4 Abonnenten er ansvarlig for tap eller skade på Utstyret, og skal uten opphold varsle Leverandør dersom tap eller skade skjer. Abonnenten skal ha forsikring som dekker et mulig ansvar for Utstyret. 2.5 Dersom Leverandøren finner det nødvendig å bytte ut Utstyret, skal Abonnenten selv sørge for å bringe det gamle, og hente det nye Utstyret hos Leverandør, med mindre Leverandøren påtar seg å utføre dette. 2.6 Dersom Abonnenten ønsker å bytte Utstyr av andre årsaker enn teknisk feil, påløper det et gebyr for kontroll av innlevert Utstyr. 2.7 Ved opphør av Tjenesten skal Utstyret straks leveres tilbake til Leverandør. Løpende vederlag påløper inntil Utstyret er registrert som tilbakelevert. 2.8 Dersom Utstyret ikke tilbakeleveres som forutsatt i Vilkårene, er Leverandør berettiget til å kreve full erstatning for Utstyret. Har Leverandøren hevet Avtalen, eller en tilleggsavtale med Abonnenten, jfr. Pkt. 9 i Standardvilkår, kan Leverandøren dessuten kreve erstatning for øvrige tap. 2.9 Abonnenten må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, eller koder, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester, opplysninger, data eller systemer som ikke er ment for Abonnenten (jfr. Straffelovens §145,2 og 262). Abonnenten må heller ikke benytte, utnytte, eller spre informasjon som ikke er beregnet på Abonnenten eller som Abonnenten har skaffet seg uberettiget tilgang til. 2.10 Leverandøren står fritt til å avtale nye vilkår for Tjenesten. I så fall skal Abonnenten varsles i rimelig tid før nye vilkår innføres. 2.11 Ved mangelfull eller forsinket ytelse har Kunden rettigheter i henhold til alminnelige kjøpsrettslige og forbrukerkjøpsrettslige regler. Eventuelle tvister om internettaksess kan bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.
3. Service og feilretting 3.1 Leverandøren yter service når særskilt avtale er inngått om dette jfr. Kontrakt. 3.2 Ved service er Leverandør ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap eller kostnader som følge av at Abonnenten eller dennes representant gjør avtale med Leverandør om installasjon eller hjemmeservice. 3.3 Skyldes feil uriktig bruk eller uaktsomhet fra Abonnentens side, eller noen han svarer for, eller feilen skyldes ytre påvirkninger, må Abonnenten selv bekoste feilsøking og reparasjon. 3.4 Dersom feilen skyldes Abonnentens inngrep i Utstyret eller annen grov uaktsomhet fra Abonnentens side, påløper i tillegg et fast gebyr, som må betales før nytt Utstyr kan utleveres. 3.5 Reparasjon av Utstyr må bare utføres av Leverandør, eller av en reparatør som Leverandør utpeker. 3.6 WiFi – trådløs spredning av Tjenesten i kundens nett. WiFi er en tilleggstjeneste som kan aktiveres på Kundens Utstyr, eller separat Utstyr, eid av Leverandøren eller Kunden, for å spre Tjenesten trådløst i Kundens lokaler. Leverandøren garanterer ikke full kvalitet på Tjenesten ved bruk av WiFi da dette er en overføringsmåte som påvirkes negativt av mange faktorer, herunder eksempler på slike: Plassering av Utstyr i lokalet og avstand fra Utstyr til kundens brukerutstyr Forstyrrelser i form av bygningsmessige konstruksjoner som demper signalene Forstyrrelser fra andre sendere i Kundens lokaler, eller naboer av Kunden Kompatibilitet mellom Utstyr og kundens brukerutstyr
4. Oppsigelse 4.1 Tjenestene kan sies opp med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen meddeles leverandøren. 4.2 Som gyldig oppsigelsesgrunn skal alltid regnes at Leverandør ikke lenger er i stand til å opprettholde Tilknytningen til Abonnenten. 4.3 Leverandør har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig vrikning, eller midlertidig stenge for Tjenester, dersom Abonnenten opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, eller misbruker tjenesten, herunder benytter Tjenesten til Sjikane jfr. De særskilte vilkår. Det samme gjelder dersom Abonnentens utstyr gir forstyrrelser i Leverandørens nett jfr. Standardvilkår pkt. 9.3. Leverandør kan også kreve erstatning etter samme ptk. 4.4 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Abonnenten ikke overholder Vilkårenes pkt. 2.2 og 2.3. 4.5 Ved tilbakeføring av Utstyr til Leverandør skal dette være i den stand det var ved levering. 4.6 Det gis ingen refusjon av vederlag for tilknytning, etableringsavgift eller Abonnement ved oppsigelse eller stenging.
5. Særskilte vilkår for Internett 5.1 Via Internett kan Abonnenten få tilgang til innhold, varer, tjenester og transaksjoner som tilbys fra andre enn Leverandøren. Leverandør har intet ansvar for slike varer, tjenester eller transaksjoner, og det er Kundens eget ansvar å sørge for eventuell betaling av disse. 5.2 Det er likeledes Kundens eget ansvar å sikre seg mot misbruk av kredittkort når dette blir benyttet som betalingsmiddel via internett. 5.3 Leverandøren verken garanterer eller støtter noen produkter, tjenester, transaksjoner eller innhold som blir distribuert eller reklamert for via Tjenesten, med mindre dette er uttrykkelig uttrykt eller avtalt. 5.4 Ved installasjon hos Kunden kan Leverandøren være nødt til fysisk å åpne Kundens datamaskin. Når nettverkskort og programvare blir installert på denne, kan systemfilene bli modifisert. Leverandøren garanterer ikke at installasjonen ikke kan medføre forstyrrelser av maskinens funksjoner, eller tap av filer. Det er Kundens eget ansvar for å sørge for sikkerhetskopier av aktuelle filer før installasjonen. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til installasjonen, med mindre Leverandøren har opptrådt uaktsomt. 5.5 Om nye tekniske standarder gjør det nødvendig å bytte ut nåværende Utstyr, skal Kunden selv sørge for å bringe det gamle, og hente det nye Utstyret. 5.6 Oppstår det feil på Utstyret, kan dette byttes hos Leverandøren så lenge denne avtalen består. Abonnenten skal selv besørge og bekoste bringing og henting av Utstyr i forbindelse med bytte. 5.7 Leverandøren vil også kunne yte nødvendig hjemmeservice ved feil på Utstyret. Skyldes feilen at bruksanvisningen ikke er fulgt påløper et servicegebyr. 5.8 Generell bindingstid for Tjenesten Internett er 1 måneder etter installasjon, dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av produktark. Deretter kan Kunden si opp Tjenesten med en måneds skriftlig varsel, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. 5.9 Kunden tillates ikke å koble Internettservere som FTP servere, Webservere og lignende dersom ikke annet fremgår av produktark. 5.10 Kunden tillates ikke å plassere CGIscript og lignende og kommersiell informasjon ut på sin hjemmeside dersom ikke annet fremgår av produktark. 5.11 Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet og følge Leverandørens regler for akseptabel bruk av Tjenesten, samt de retningslinjer for skikk og bruk (såkalt ”Netiquette”). Disse regler og retningslinjer finnes på Leverandørens hjemmeside. Herunder gjelder blant annet følgende: – Kunden plikter å unngå aktiviteter som kan skade, forstyrre eller på annen måte negativt påvirke Tjenesten for andre brukere. – Abonnenten plikter å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av tjenesten. – Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer – Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten til masseutsendelse av e-post der man sender til mottakere man ikke kjenner, eller lignende. Herunder kommer reklame-epost, ”spam”, ”bombing” m.m. – Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten til å skaffe seg, eller forsøke å skaffe seg tilgang til dataressurser, eller overvåke datatrafikk, uten samtykke. – Det er ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse. 5.12 Ved gjentatte og/eller alvorlige brudd på Leverandørens regler og retningslinjer har Leverandøren rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning, eller midlertidig stenge for tjenester.
6. Angrerett 6.1 Dersom avtale om levering inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted gjelder de generelle bestemmelser i lov om angrerett av 21. desember 2000 nr 105, samt reglene om angrerett ved kjøp av tjenester i kapittel 5 i samme lov. 6.2 Dersom kunden benytter seg av angreretten forbeholder leverandøren seg retten til å fakturere for faktiske utgifter i forbindelse med levering og tilknytning.

Gebyrsatser ved oppsigelse i avtaleperiode

Gjeldende satser, pr. 01.01.19
Gjenværende tid av avtalen Gebyr
11 måneder Kr. 4000,-
10 måneder Kr. 3500,-
9 måneder Kr. 3000,-
8 måneder Kr. 2500,-
7 måneder Kr. 2000,-
6 måneder Kr. 1500,-
5 måneder Kr. 1000,-
4 måneder Kr. 900,-
3 måneder Kr. 800,-
2 måneder Kr. 700,-
1 måneder Kr. 600,-

Personvern

Personvernserklæring
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre hjemmesider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i EUs nye personvernforordning GDPR. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type abonnement du har hos oss.

Behandlingsansvarlig

Vi er behandlingsansvarlig for Nornetts behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Når du er abonnent hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer og e-postadresse), samt eventuelle kredittopplysninger som innhentes fra eksternt kredittvurderingsselskap. I tillegg lagrer vi opplysninger om ditt abonnement (og eventuelle tilleggstjenester du senere kjøper eller benytter deg av) og tilknyttet teknisk utstyr og internettforbindelse (inkludert IP-adresse). Dette er opplysninger som vi er nødvendige grunnet kontraktsoppfyllelse i et kundeforhold.

Vi lagrer også e-post og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende abonnementet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller lignende.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg (f. eks. demografisk informasjon om deg og din husstand) i forbindelse med at du samtykker til å delta i noen av våre spørreundersøkelser, konkurranser, motta nyhetsbrev og oppdateringer, eller delta i liknende aktiviteter, lagrer vi disse opplysningene.

Når du benytter deg av abonnementet og de øvrige tjenestene vi tilbyr blir opplysninger om bruk, seing, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr og enheter som benyttes automatisk registrert av våre måleverktøy og tekniske logger.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Kredittopplysningene, kontaktopplysningene, opplysningene om ditt abonnement og eventuelle tilleggstjenester og opplysningene vi ellers mottar fra deg, lagres først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg tjenestene du abonnerer på. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger, sende deg korrekte fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg.

Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger om bruk, seing, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr mv. brukes også i administrasjon av kundeforholdet, men bidrar samtidig til at vi kan passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha. Vi kan proaktivt løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester. Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enhetene du måtte benytte deg av og med skjermer av ulike størrelser.

Videre bidrar opplysningene som samles inn til at vi kan kommunisere mer målrettet med deg bl.a. om nye innholdstilbud, produkter og tjenester du kan være interessert i, samt at vi kan sikre effektiv og korrekt rapportering og avregning til våre innholdsleverandører. Vi lager dessuten statistikk og kartlegger trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet og tilby våre kunder ønsket programinnhold og funksjonalitet.

Som aktiv kunde hos Nornett blir du automatisk lagt til i vår e-postliste for nyhetsbrev. Med bakgrunn i en legitim interesseavveiing vil våre aktive kunder ha interesse av å motta informasjon om relevante produkter og tjenester som overgår konsekvensene eller risikoen knyttet til personvernet. Skulle du likevel ikke ønske å motta vårt nyhetsbrev kan du til enhver tid melde deg av ved å trykke på linken nederst i e-posten. Vi tillegger oss retten til å kontakte aktive kunder på SMS og e-post angående driftsmeldinger og annen relevant informasjon som har direkte sammenheng med tjenesteleveransen. Du kan velge å reservere deg mot henvendelser på SMS ved å svare “Nornett STOPP” på SMS-en, eller ved å fylle ut skjemaet på vår hjemmeside under “vilkår og personvern”.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er abonnent hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss). Det samme gjelder opplysninger om ditt abonnement, mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. e-poster fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

Hvem vi deler opplysningene med

Vår samarbeidspartner Telenor Norge AS er leverandør knyttet til deler av våre tjenester. Relevante opplysninger deles derfor med Telenor Norge AS til bruk for de samme formålene som beskrevet ovenfor.

Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester, f. eks. markedsføring. Slike tredjeparter gis tilgang til nødvendige opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Når slike tredjeparter befinner seg utenfor EU bruker vi, når det er påkrevet, EU Kommisjonens standard kontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon (passord) til f. eks. ditt trådløse hjemmenettverk konfidensielt.

Endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Du kan kontakte oss direkte dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller e-post) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.

Rett til sletting

I visse lovregulerte situasjoner har du rett til å kreve at vi sletter informasjon som er knyttet til deg. For eksempel dersom vi ikke lenger har et formål med behandlingen, der du har trukket tilbake et samtykke eller
der du har krav på at behandlingen stanser.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om kopi av dine personopplysninger og overføre disse til andre. Dersom andres rettigheter kommer i fare på grunn av din forespørsel vil vi kunne nekte kopi av datafiler helt eller delvis.

Informasjonskapsler og sporingsbilder

For å kunne gi deg en god og brukervennlig opplevelse bruker vi følgende informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel

En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettsiden din. Denne informasjonen inneholder IP-adresse, hvilken nettleser du bruker, hvilket operativsystem du bruker, dato, tid brukt på nettsiden og hvordan du navigerer deg rundt på siden. Det lagres ikke informasjon som kan identifisere deg som bruker. Cookies kan bare lagre tekst som vanligvis krypteres. De vil derfor aldri kunne spores tilbake til deg som enkeltperson. Alle nettlesere gjør det mulig å begrense eller deaktivere cookieatferd ved hjelp av nettleserens innstillinger. Nettleseren lar deg også se over de cookiene som er lagret på datamaskinen, og å slette enkeltcookies eller å fjerne alle sammen.

Vi bruker cookies bl.a. for å måle trafikken på våre hjemmesider og for å få informasjon om hvilke deler av vår hjemmeside som er mest besøkt til hvilke tider; hvordan de besøkende navigerer i sidene og varigheten av besøket. Hovedformålet med dette er å sikre og forbedre ytelsene og funksjonaliteten til hjemmesiden. Sporingsbilder brukes til liknende formål, men også for å gi oss informasjon om hvordan vår markedsføring fungerer. Dette gjør vi gjennom et verktøy som heter Google Analytics. Vi bruker også cookies for å tilrettelegge for relevante annonser i Google og Facebook ved å se på hvilke sider du har besøkt.

Vær oppmerksom på at du nødvendigvis ikke kan bruke alle funksjonene på hjemmesiden vår hvis informasjonskapsler er deaktivert.

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter, for eksempel apper/strømmetjenester. Nornett er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsider og apper/strømmetjenester.

Informasjon om barn

Du må være minst 18 år for å abonnere på våre tjenester, men også personer under 18 år kan bruke tjenestene dersom en forelder eller foresatt godkjenner det.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Signal Bredbånd AS
Postboks 220
9502 Alta

Telefon: 754 30 500

Få innsyn
Dersom du ønsker innsyn i hvilken informasjon som er lagret om deg, eller om du vil melde deg av/på nyhetsbrev, kan du bruke skjemaet under.

Graving og gravemelding

Graving og gravemelding

For gravemelding, eller spørsmål rundt levert gravemelding må du kontakte Geomatikk.