CDE-30364

Her finner du informasjon og veiledninger om CDE-30364

 

 

Hitron-CDE30364

Lampestatus

  • Power – Grønt, får strøm.
  • Hus inn – Lyser ved forbindelse.
  • Hus ut – Lyser ved forbindelse.
  • Alfakrøll – Lyser ved internettforbindelse.
  • Antenne – Lyser grønt når WIFI er aktivert, blinker ved trafikk.

Normal drift:
Power, Hus inn, Hus ut og Alfakrøll lyser.

Ingen signal til modem:
Power lyser og Hus inn blinker.

Modemet stengt:
Power lyser, Hus inn og ut blinker samtidig.

 

Hjelp til CDE-30364

Jeg kommer ikke på internett

  1. Slå av og på alt utstyr (modem og pc). Vent 10 sekunder før du slår på strømmen.
  2. Kontroller hvordan lampene blinker opp mot feilindikasjonene som er vist til høyre.
  3. Sjekk så at kabler til veggkontakt og modem er koblet riktig. Koble datamaskinen direkte til modemet med nettverkskabel.
  4. Opplever du fortsatt problemer kan du ringe oss på tlf. 78 45 75 75 eller sende e-post til post@nornett.as

Fabrikkreset

Stikk en kulepenn inn i resetknappen på baksiden av modemet i minimum 10 sekunder.

Dersom du har behov for support på din PC eller tilleggsutstyr til din PC, må du ta kontakt med din leverandør av dette utstyret.