Cicso EPC3928

Her finner du informasjon og veiledninger om Cisco EPC3928

 

CiscoEPC3928

Lampestatus

  • Power – Grønt, får strøm.
  • DS – Lyser ved forbindelse.
  • US – Lyser ved forbindelse.
  • Online – Lyser ved internettforbindelse.
  • Antenne (Wireless) – Lyser grønt når WIFI er aktivert, blinker ved trafikk.

Normal drift:
Power, DS, US, Online og Antenne lyser grønt.

Ingen signal til modem:
Power lyser og DS blinker.

Modemet stengt:
Power lyser, DS og US blinker samtidig.

Hjelp til Cisco EPC3928

Jeg kommer ikke på internett

  1. Slå av og på alt utstyr (modem og pc). Vent 10 sekunder før du slår på strømmen.
  2. Kontroller hvordan lampene blinker opp mot feilindikasjonene som er vist til høyre.
  3. Sjekk så at kabler til veggkontakt og modem er koblet riktig. Koble datamaskinen direkte til modemet med nettverkskabel.
  4. Opplever du fortsatt problemer kan du ringe oss på tlf. 78 45 75 75 eller sende e-post til post@nornett.as

Fabrikkreset

Stikk en kulepenn inn i resetknappen på baksiden av modemet i minimum 10 sekunder.

Dersom du har behov for support på din PC eller tilleggsutstyr til din PC, må du ta kontakt med din leverandør av dette utstyret.