Hjelp med Digital-TV

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål rundt Digital-TV

Hva gjør jeg dersom dekoderen ikke fungerer som den skal?

Alt som gjelder den digitale delen av ditt abonnement vil du få hjelp av Canal Digital på www.canaldigital.no eller ved å ringe 06090.

Hva gjør jeg dersom skjermen er svart/blå?

– Kontroller at alle kablene mellom tv-en og dekoderen er korrekt koblet.
– Kontroller at TV-en er innstilt på riktig kilde (source/av).
– Forsøk å søk kanalene inn på nytt.

Hva gjør jeg dersom kanalene hakker?

– Fjern galvanisk skille.
– Sjekk signalstyrkenivå på dekoder.

Hva gjør jeg dersom jeg har problemer med lyd/bilde?

– Bytt antennekabel
– Fjerne egen montert utstyr som splittere, skjøter og hubber.
– Prøv å skru av strømmen på dekoder ved å trekke ut ledningen og holde den avslått i ti sekunder før du kobler strømmen på igjen.
– Dårlig bildekvalitet kan ofte skyldes kvaliteten på interne anlegg.

Hva gjør jeg hvis alle TV-kanalene har forsvunnet?

– Restart dekoder ved å trekke strømmen i ti sekunder.
– Utfør et kanalsøk på dekoder.
– Utfør en fullstendig fabrikkreset av dekoder.

Hva gjør jeg dersom jeg får fram en feilmelding på dekoder?

«Kanal ikke tilgjengelig» «Forvrengt signal» «Kodet signal» eller «Ingen tilgang»
– Oppdater programkort
– Er programkortet satt riktig i?
– Betalt programkortavgift?
– Tilbakestill dekoder til fabrikkinnstillinger.
– Om du har en kortleser prøv og ta denne ut og inn.
– Fungerer analog TV? Hvis ja ring Canal Digital på 06090

Hvis ingen av delene hjelper; sjekk driftsmeldinger under kundeservice, ring vårt kundesenter på telefon 78 45 75 75 eller legg igjen en feilmelding via vårt kontaktskjema.