Graving og gravemelding

For at Nornett skal sikre at kvaliteten på de produktene vi leverer til våre kunder er så god som mulig, er vi avhengig av at det ikke skjer avgravinger og kutting av våre kabler.

Vi ønsker derfor i forkant å påvise våre kabler for å forhindre dette og ønsker derfor å ha en god dialog med de som skal grave.

Svært mange kommuner har en felles gravemeldingstjeneste som håndterer og gravemeldinger med de forskjellige kabeleierne.

I de kommunene hvor dette ikke er tilfelle ber vi de som graver om å ta direkte kontakt med oss.
Send oss en kartskisse på fax hvor graveområdet er tydelig avmerket. Bruk fax 78 45 75 70 eller send på epost til gravemelding@nornett.as

Vi vil da sjekke dette opp mot våre kart, og gi tilbakemelding om vi må påvise kabler som berøres.
Dette er en tjeneste vi utfører uten kostnader for den som skal grave.

Dersom vi må påvise flere ganger på en gravemelding fordi det tar lang tid, og merker forsvinner vil vi fakturere medgått tid på dette.

Dersom kabler blir gravd av påløper det kostnader i forbindelse med skjøting av disse samt en kvalitetsforringelse på grunn av en ekstra feilkilde på kabelen.

I en del tilfeller kan det hende at vi da må skifte ut lengre kabelstrekk.
Dersom den som graver har gravd uten kabelpåvisning, eller har opptrådt uaktsomt kan denne kostnaden bli fakturert entreprenør.

Dersom vi kan få en god dialog i forkant med påvisning, og at kabler tas hensyn til og ikke skades ved graving så unngår man dette.