Mva-fritak på elektroniske nyhetstjenester

warning

Uncategorized

Det er gitt ny bestemmelse i mva-loven § 6-2 om fritak for elektroniske nyhetstjenester, med tilhørende forskrift. Fritaket trådte i kraft 1.mars 2016.

For Nornett AS som videreformidler Canal Digitals grunnpakke, som inneholder 5 nyhetskanaler omfattet av denne bestemmelsen, medfører dette at vi har måttet endre på faktureringen vår, hvor 5 kanaler nå er fritatt for mva.

Hvilke konsekvenser får dette?

  • For privatkunder får dette ingen konsekvens da månedsprisen forblir uendret, og som annonsert fra 01.01.2017.
  • Mva-pliktige kunder må nå ta hensyn til at fakturert beløp for TV nå består av en mva-fri del og en mva-pliktig del ved sin regnskapsføring av fakturaen fra Nornett AS.

Dette trer i kraft fra 01.04.2017.